Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Hoofdstructuur


De hoofdstructuur bestaat uit de hoofdroutes. Dit zijn overwegend wegen binnen de kom (waar 50 km/uur mag worden gereden) en hoofdaders die de verschillende kernen met elkaar verbinden. Hierbij staat de vervoerfunctie voorop. De wegen worden gebiedsontsluitingswegen genoemd.

Deze factsheet gaat over de gebiedsontsluitingswegen binnen of aan de rand van de bebouwde kom. Klik hier voor wegen in het buitengebied. Verder is er terrein- en gebouwverlichting van particulieren en bedrijven zichtbaar.

Gemeentelijk beleid

De gemeente kiest ook op doorgaande wegen waar mogelijk voor een laag verlichtingsniveau (Openbare Verlichting op Maat). Hiermee geeft de gemeente invulling aan Bewust Verlichten: verlichten op maat, passend bij de situatie, en rekening houdend met energieverbruik en lichtvervuiling.

Hoeveel licht

De gemeente streeft binnen de bebouwde kom naar een verlichtingssterkte van ongeveer 70% van die landelijke adviesrichtlijn langs doorgaande wegen (met uitzondering van locaties waar meer licht nodig is vanwege de verkeersveiligheid). De gemeente kiest in principe voor wit licht.

verouderde verlichting vaartweg vaartweg in led

Foto: op de Vaartweg is goed het verschil tussen verouderde en nieuwe verlichting te zien. De LEDs rechts verlichten de weg met een lage verlichtingssterkte maar de weg is goed zichtbaar vanwege het witte licht en de gelijkmatigheid.

Hoe gelijkmatig

Niet alleen de verlichtingssterkte is van belang. De gemeente is van mening dat vooral de gelijkmatigheid van verlichting de verkeersveiligheid en het straatbeeld bepaalt. De gelijkmatigheid is de mate waarin het licht egaal verspreid is over het wegdek. De gemeente streeft naar een gelijkmatige verlichting volgens de landelijke adviesrichtlijn op momenten dat lantaarnpalen worden geplaatst of verplaatst.  

Rotondes

Op rotondes kiest de gemeente voor een hoge gelijkmatigheid in verband met de verkeersveiligheid. Ook wordt er vaak passieve markering toegepast in de vorm van reflecterende borden. Rotondes zijn daardoor van een afstand goed zichtbaar en de verkeersveiligheid wordt gewaarborgd. 

Zwartsluis rotonde N311  rotonde in LED zwartewaterland

Foto 1: rotonde op N331 wordt verlicht door geel oranje verlichting. De hoeveelheid licht op het wegdek is voldoende maar niet zo hoog als moderne rotondes. 

Foto 2: Rotonde op de Vaartweg (ter hoogte van de Grote Weede) is gericht en gelijkmatig verlicht met vlakke LED armaturen. De omgeving wordt niet meeverlicht. Het lichtpunt is van de zijkant maar net te zien, het wegdek is wel duidelijk verlicht.

rotonde Genemuiden kamperdijk

Foto: De rotonde wordt door vier masten ingeleid en oranje verlicht. In het midden van de rotonde staan geen masten. (Kamperdijk/Kamperzeedijk/Tagweg Genemuiden)