Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Reclame


Landelijke trend

Reclame is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Steeds vaker wordt verlichting gebruikt om deze reclame extra te laten opvallen. Bedrijven willen niet voor elkaar onderdoen en kiezen daarom voor steeds meer en fellere lichtreclames.

Voorheen werden lampen gebruikt om borden of posters aan te lichten. Nu zijn er meestal lichtbakken waarbij het licht van binnenuit naar buiten straalt. Door de komst van nieuwe technieken zoals LED zijn er steeds meer lichtkleuren en wordt vaker knipperend licht toegepast.

Op zichtlocaties, zoals langs provinciale en rijkswegen, is vaak meer lichtreclame, die bovendien de hele nacht brandt. Deze verlichting kan storend zijn voor de weggebruikers. 

In Zwartewaterland komen enkele losstaande lichtbakken voor. Ook verlichten enkele bedrijven hun bedrijfsnaam of hebben ze een doek op de gevel aangelicht. Verder komen er verlichte etalages voor.

zwartewaterweg hasselt reclameborden verlicht genemuiden  

Foto 1: Reclamedoeken op gevels worden bij diverse bedrijven aangelicht. Deze vallen van een afstand op in de verder relatief donkere gemeente. (locatie: Zwartewaterweg Genemuiden).

Gemeentelijk beleid en regelgeving

In Zwartewaterland is er op dit moment nog geen sprake van overmatige lichtreclame. De gemeente wil dit voorkomen en toetst reclame-uitingen aan haar beleid voor welstand en reclame. In de bijlage Reclamebeleid bij de Welstandsnota ‘Slim Bekeken’ (2013) staat:

  • Het toepassen van losse letters en het aanlichten van reclameteksten verdient de voorkeur boven het toepassen van lichtbakken
  • Lichtbakken dienen een donker fond te hebben met heldere letters, ook in verband met de verkeersveiligheid (verblindingseffecten)
  • Knipperende lichtreclames zijn niet toelaatbaar
  • Lichtreclames in buitengebied zijn niet toelaatbaar
  • Alle vergunningplichtige bouwwerken in het beschermde stadsgezicht van Hasselt worden altijd ter beoordeling aan de geïntegreerde welstandmonumentencommissie voorgelegd. Dit geldt ook voor de monumenten waar de gemeente eigenaar van is. 

hasselt reclame bedrijven reclame mastenbroek mastenbroek reclame 

Wat doet de gemeente bij excessieve reclameverlichting?

Bij hinderlijke verlichting, licht/landschapsvervuiling of anderzins excessieve verlichting in relatie tot de omgeving gaat de gemeente met het betreffende bedrijf in gesprek. Wanneer dit niet het gewenste resultaat heeft, kan de gemeente ervoor kiezen om voor dit bedrijf een maatwerkvoorschrift met technische aanpassingen op te stellen. De gemeente benut hiervoor de richtlijn van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) ter voorkoming van lichthinder (vernieuwd in 2015).

reclamezuil 

Foto: Platform Lichthinder. Reclamezuilen zoals deze zijn in onze gemeente niet toegestaan. [is dat zo, of alleen in het buitengebied?] Andere vormen van reclame zijn wel bespreekbaar. Voorwaarden daarbij kunnen zijn: minder lichtuitstoot en dimmen in de nachtelijke uren.

Reclames in bushokjes en aan lantaarnpalen

De gemeentelijke organisatie is verantwoordelijk voor de verlichte reclames in bushokjes (ABRIs). Hiervoor werkt zij samen met een marktpartij. De lampen zijn energiezuinig. Het streven is om minder sterke lampen te plaatsen en ze uit te schakelen nadat de laatste bus is geweest. 

abri elders 

Foto: in veel gemeenten zijn bushokjes verlicht. De bushokjes met reclameruimte worden door een commerciële partij geëxploiteerd. Bewuster verlichten kan door energiezuiniger lampen toe te passen en ze uit te schakelen nadat de laatste bus is geweest. (foto vanuit een andere gemeente)