Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Woningen en tuinen


Verlichting bij woningen

De burgers van de gemeente Zwartewaterland hebben zelf soms ook licht in de buitenruimte, zoals een lamp bij de voor- of achterdeur en tuinverlichting. De gemeente vraagt hen om bewust te verlichten:

  1. verlicht buiten alleen als het echt nodig is
  2. schakel eventuele sfeer- en tuinverlichting ′s nachts uit
  3. gebruik bewegingsmelders, tijdschakelaars of daglichtsensoren
  4. stel buitenlampen goed af zodat ze de grond verlichten in plaats van de lucht
  5. gebruik minder fel licht, met een zo laag mogelijk vermogen en een zachte kleur

appartementencomplex Zomerdijk Zwartsluis app complex 2

Foto′s: ook bij verenigingen van eigenaren en andere beheerders van appartementencomplexen liggen kansen om energie(kosten) te besparen en lichtuitstoot te reduceren. Zeker omdat de gemeente gericht en bescheiden verlicht, kunnen dergelijke wooncomplexen opvallen. 

Jaarlijkse Nacht van de Nacht

In de jaarlijkse Nacht van de Nacht (laatste weekend van oktober) genieten groepen mensen op diverse locaties in Nederland van de schoonheid van de nacht. Waar mogelijk wordt de aanlichting van kerken en andere gebouwen uitgeschakeld. Vanwege de verkeersveiligheid wordt de openbare verlichting niet uitgeschakeld in de Nacht van de Nacht.

Ieder jaar weer kunnen alle burgers meedoen door:

  • hun eigen verlichting uit te schakelen
  • deel te nemen aan activiteiten die georganiseerd worden zoals wandelingen en lezingen

krommesteeg Genemuiden zorginstelling

Foto: Deze zorginstelling heeft een open structuur en ligt aan de rand van de bebouwing. De verlichting valt daarom van grote afstand op. (Genemuiden)

Gemeentelijk beleid

De gemeente heeft energiezuinige openbare verlichting en de Nacht van de Nacht in haar milieujaarprogramma’s opgenomen. De Duurzaamheidsvisie heeft als speerpunt Energiebesparing en noemt ′het tegengaan van lichtvervuiling′ als aandachtspunt.

Veel lichtbronnen kunnen niet direct door burgers maar ook niet door de gemeente worden beïnvloed. Het nieuwe beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte is een startpunt voor de gemeente Zwartewaterland om een stapje verder te gaan richting andere partijen. Gewoon binnen het werk dat de gemeente al doet, bijvoorbeeld met sportverenigingen, bedrijvenverenigingen en woningcorporaties.

horizontale beamer bij woonhuis

Foto: Deze foto (elders in het land) toont dat er ook bij particulieren kansen liggen voor bewuster verlichten. Deze horizontale beamer is wel een uitzondering.