Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Storingen en onderhoud


Storingen

Storingen aan de openbare verlichting kunt u melden via deze link of per telefoon aan de buitendienst van de gemeente (038-385 30 74). Wilt u bij uw melding het (gele) nummer van de bewuste lantaarnpaal en de straatnam doorgeven? 

De storing wordt zo spoedig mogelijk verholpen: in de wintermaanden binnen 5 werkdagen en in de zomerperiode binnen 10 werkdagen. Als er sprake is van een gevaarlijke situatie, handelt de gemeente natuurlijk per direct en is de storing uiterlijk binnen 24 uur verholpen.

Storingen aan het kabelnet worden door de gemeente gemeld bij het kabelbedrijf. Het verhelpen hiervan is afhankelijk van de aard en omvang van de ondergrondse storing. De netbeheerder is verantwoordelijk voor het ondergrondse deel van de verlichting tot aan de aansluiting in het luikje van de lichtmast. Alleen in nieuwbouwwijken en bij herstructurering legt de gemeente een eigen electriciteitsnet aan voor de openbare verlichting.

In het najaar is het aantal storingsmeldingen altijd relatief hoog omdat het vroeger donker wordt en het meer opvalt wanneer verlichting niet werkt.

Hoe uw gemeente en de netbeheerder samenwerken, kunt u zien in dit filmpje van Enexis. Bijbehorende website geeft meer informatie vanuit de netbeheerder. U kunt op de site ook recente storingen opzoeken die bij de netbeheerder bekend zijn. De bovengrondse storingen die de gemeente zelf afhandelt, staan niet in het systeem.

Onderhoud

Voor een goede kwaliteit en levensduur voert de gemeente onder de volgende onderhoudswerkzaamheden uit:

  • schoonhouden en schilderen van de mast
  • schoonhouden van het armatuur
  • het vervangen van defecte lampen en overige onderdelen van het armatuur

De gemeente vervangt bij conventionele verlichting alle lampen in één keer. Door deze groepsremplace, hoeft de gemeente minder vaak een hoogwerker te sturen voor een vervanging aan één enkele mast. Bij LED verlichting is er geen tussentijdse vervanging van de lamp nodig.

De gemeente voert haar beheer en onderhoud uit op basis van het principe van bewust verlichten. Dit betekent dat bij aanleg en vervanging van verlichting, niet wordt uitgegaaan van de standaarden en automatismen maar steeds de omgeving wordt meegenomen in de afweging. Bij het kiezen van armaturen, vermogens en dimregimes, is het uitgangspunt steeds:

  • alleen verlichting (terug)plaatsen waar nodig
  • voldoende maar niet teveel licht plaatsen qua verlichtingssterkte en gelijkmatigheid
  • bekijken of de situatie op de locatie in kwestie is veranderd waardoor andere keuzes mogelijk zijn (lichter wegdek of alle gevels gerenoveerd met lichter materiaal? Dan kan er misschien minder licht worden geplaatst!)
  • het juiste armatuur kiezen waardoor alleen die delen van de openbare ruimte worden verlicht waar dat gewenst is.

defect mastluikje

Foto: defect mastluikje

Aanpassingsverzoeken

Bij een verzoek tot aanpassing aan de openbare verlichting in uw straat kunt u contact opnemen met de gemeente. De gemeente beoordeelt uw verzoek. Kosten voor een eventuele verplaatsing zijn in principe voor rekening van de aanvrager. Wanneer sprake is van een reconstructie van de openbare ruimte kunnen wensen met betrekking tot het verplaatsen worden meegenomen.