Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Paardenbakken


Ook in de gemeente Zwartewaterland is het houden van paarden en paardrijden een groeiende hobby. Naast paardenbakken bij particulieren, zijn twee grote maneges in de stadsrand gevestigd (Genemuiden, Hasselt). Er bevindt zich een grote paardenhouderij in het buitengebied van Hasselt.  

Paardenbakken hebben invloed op het open landschap overdag maar ook in de avonduren wanneer de verlichting van paardenbakken zichtbaar is. Het aantal uren dat het licht brandt, is bij een paardenbak van particulieren vaak niet groot maar kan bij een manege en professionele paardenhouderijen oplopen tot hele avonden.

Eigenaren van paardenbakken kunnen hun steentje bijdragen door direct na het paardrijden de lampen uit te schakelen. Ook kunnen ze kiezen voor lampen die:

 • goed gericht zijn op de bak, zodat deze zo min mogelijk licht ernaast uitstralen
 • het juiste vermogen hebben, dus niet meer licht geven dan nodig

paardenbak dalfsen

Foto: een verlichte paardenbak in een andere gemeente in de regio

Gemeentelijk Beleid

Maneges worden door de gemeente niet gezien als agrarische bedrijven maar als sportbedrijven gezien hun recreatieve functie. De paardenhouderij in het buitengebied van Hasselt  is wel agrarisch bestemd. Daarnaast is er beleid voor paardenbakken bij woon- en agrarische erven.

De paardrijbakken zijn vaak opvallende elementen in het landschap door hun ligging en materiaalgebruik. Daarom zijn nieuwe paardenbakken alleen met een aparte afwijkingsprocedure toegestaan. Zo is er een toetsing mogelijk aan de belangen uit de omgeving. Als er bovendien sprake is van verlichting kan er nog meer hinder optreden voor omliggende woningen. Daarom is verlichting eveneens niet bij recht toegestaan. Hiervoor dient een aparte afwijkingsprocedure te worden gevolgd die een eigen belangenafweging kent.

In het beleid voor paardenbakken bij “burger-woonerven” is bepaald dat lichtmasten tbv een hobbymatige paardrijbak zijn uitgesloten. Afwijken van dit algemene beleid voor particuliere paardenbakken is alleen mogelijk

 • tot een hoogte van 6 m,
 • het aantal masten (4),
 • tot een bepaalde lichtsterkte (60 LUX/m2)
 • en niet binnen een afstand van 100 m van een Natura 2000 gebied.

Daarbij moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, zoals onder andere

 • de ervenstructuur,
 • de woonsituatie,
 • het landschappelijk beeld,
 • de verkeersveiligheid,
 • de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

  paardenbak lemelerveld dalfsen

Foto: een eigenaar van een paardenbak kan de impact op het omringende landschap verminderen door licht goed te richten en tijdig uit te schakelen wanneer de bak niet in gebruik is. (Foto van een andere gemeente in de regio)