Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Fietspaden


Fietspaden & veiligheid

Sommige fietspaden zijn verlicht, andere niet. Bij de keuze voor het verlichten van fietspaden spelen twee zaken:

 1. verkeersveiligheid en rijcomfort
 2. het gevoel van veiligheid (sociale veiligheid) en overzicht

De verkeersveiligheid geldt met name als er in beide richtingen op het pad gefietst mag worden, bij fietstunnels en andere gevaarlijke situaties zoals kruisingen.

Bij sociale veiligheid is het aspect van schijnveiligheid van belang. Licht op zichzelf maakt niet veilig, ook al kan het wel een veilig gevoel geven. Voor echte veiligheid is de aanwezigheid van andere weggebruikers en sociale controle noodzakelijk. Het is daarom raadzaam om fietsers (als het donker is) te stimuleren om van dezelfde route gebruik te maken.

fietspad Dijkwegje Hasselt 

Foto: Het fietspad op het Dijkwegje in Hasselt wordt meeverlicht met de hoofdrijbaan.

Gemeentelijk beleid binnen de bebouwde kom

Ook als het gaat om fietspaden kiest de gemeente Zwartewaterland voor bewust verlichten. 

 • Fietspaden worden zoveel mogelijk meeverlicht met de hoofdrijbaan, zodat er geen extra lantaarnpalen nodig zijn.
 • Vrijliggende fietspaden (en voetpaden) worden alleen verlicht als ze deel uitmaken van een doorgaande route en er geen goed alternatief voor dat pad is. Hetzelfde geldt voor fietspaden (en voetpaden) door parken. De gemeente doet dit om schijnveiligheid te voorkomen en energie en maatschappelijke kosten te besparen. 
 • De gemeente overweegt om langs enkele fietspaden de verlichting in de nachtelijke uren uit te schakelen.
 • Bij nieuwe fietspadverlichting wordt gekozen voor moderne armaturen waarbij het licht goed op het wegdek is gericht en de lichtvervuiling minimaal is. 

 fietspad greente verlicht

 Foto′s: Verlicht fietspad in het donkere park De Greente in Genemuiden.

Gemeentelijk beleid voor fietspaden en -routes buiten de bebouwde kom

Er zijn 3 soorten fietspaden en fietsroutes buiten de bebouwde kom:

 1. Recreatieve fietspaden. Deze worden niet verlicht. Ze worden vooral overdag en tijdens de zomermaanden gebruikt en er is geen sprake van sociale controle in de avond en nacht. Ook liggen ze vaak in een gebied dat de gemeente graag donker wil houden zoals in bos- en natuurgebieden.
 2. Veelgebruikte fietsroutes over agrarische wegen en separate fietsroutes worden in principe verlicht met oriënterende verlichting.
 3. Utilitaire fietspaden worden uitsluitend verlicht wanneer er sprake is van een belangrijke school/thuisroute. De lantaarnpalen staan ter oriëntatie op wat grotere afstand van elkaar zodat het verloop van het fietspad te zien is. 

Bij utilitaire fietspaden hangt de keuze voor het wel of niet verlichten af van bijvoorbeeld:

 1. De functie van het fietspad (zoals een school-thuis route)
 2. De ligging van het fietspad (direct langs de hoofdrijbaan of vrijliggend)
 3. Of de hoofdrijbaan op die plek verlicht is
 4. Of je op het fietspad in één richting mag fietsen of vanuit beide richtingen

Soms verlichten de lantaarnpalen langs de hoofdrijbaan ook meteen het aanliggende fietspad. De gemeente geeft er de voorkeur aan om in het buitengebied de verlichting langs de hoofdrijbaan te verwijderen. Als het nodig is wordt er oriënterende fietspadverlichting teruggeplaatst.

fietsenstalling zwartewaterland 

Foto: De fietsenstalling is goed verlicht voor gebruikers en goed afgeschermd naar boven maar weggebruikers hebben ook zicht op de relatief felle lampen.