Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Dimmen


Gemeentelijk beleid dimmen

De gemeente investeert in de meeste gevallen niet in dimbare verlichting. Bij de aanleg van verlichting wordt namelijk op veel plaatsen al gekozen voor een verlichtingsniveau op maximaal 70% van de landelijke adviesrichtlijn (verlichtingssterkte). De gemeente vindt verder terugdimmen onder dat niveau niet nodig en qua financiële investering ook niet wenselijk. De gemeente geeft de voorkeur aan het helemaal uitschakelen van verlichting waar mogelijk, zoals bepaalde leegstaande parkeerplaatsen na middernacht.

Waar dimt de gemeente in 2015

De gemeente doet wel ervaring op met dimmen. Diverse nieuwe LED armaturen worden gedimd in Zwartsluis op de Zomerdijk, De Roobol en De Dikkert. De armaturen worden gedimd in stapjes: om 20 uur naar 70%, om 0.00 uur naar 50%, om 5 uur naar 70% en om 6.30 uur weer terug naar 100%.

Zomerdijk Zwartsluis LED Roobol LED zwartsluis

Foto′s: op de Zomerdijk en De Roobol wordt de verlichting in de late avond en nacht gedimd.

Dimmen van wegverlichting

Het principe van dimmen bij openbare verlichting is, dat er een hoger lichtniveau gewenst is, op tijden dat er meer verkeer is. De rijtaak is dan ingewikkelder. ′s Avonds laat en ′s nachts, als er bijna geen verkeer is, is er minder licht nodig. Door te dimmen kun je de hoeveelheid licht afstemmen op de hoeveelheid verkeer. Voordelen zijn:

  • minder energieverbruik
  • minder lichthinder en lichtvervuiling
  • lampen gaan langer mee
  • de hoeveelheid licht is afgestemd op de behoefte van dat moment

Onderstaande foto′s geven een doorgaande weg weer die verlicht is op 100% en 70% verlichtingssterkte. Weggebruikers hebben over het algemeen geen last van dimmen. Sterker nog, de ervaring leert dat ze het verschil niet opmerken. Kennelijk is minder licht in veel gevallen voor de weggebruiker ook voldoende. 

ongedimd philips naar 70 proc lichtniveau gedimd foto philips

Foto′s: doorgaande weg met respectievelijk 100% en 70% verlichtingssterkte. Belangrijk is dat het wegverloop en het verkeer voldoende zichtbaar zijn. (foto′s beschikbaar gesteld door Philips/Indal)

Statisch dimmen en dynamisch dimmen

Er zijn twee soorten dimsystemen voor wegverlichting.

1. Statisch dimmen

Dit betekent dat op vaste momenten het licht wordt teruggedimd en ’s morgens desgewenst weer wordt opgeschakeld. De meerkosten van een statisch dimsysteem worden bij hogere vermogens terugverdiend door het lagere stroomverbruik en doordat de lampen langer meegaan. 

2. Dynamisch dimmen

Dit is een meer hightec systeem, waarbij steeds wordt gemeten hoeveel verkeer er op dat moment is. Ook kunnen de weersomstandigheden worden meegenomen. De hoeveelheid licht wordt daar continu op aangepast. De gemeente of provincie kan zelf de hoeveelheid licht opschakelen, bijvoorbeeld tijdens wegwerkzaamheden. Dit systeem is duurder in de aanschaf, maar kan bruikbaar zijn op wegen waar de verkeersdrukte sterk varieert.